Programa Serimónia Komemorasaun Tinan 10 Restaurasaun Independénsia Timor-LesteI. 18 Maiu 2012
Misa
16.00
Fatin: Katedral Dili, Vila Verde


II. Serimónia ba Prezidente Eleitu RDTL PRESIDENT – 19 May 2012

20.00 - 23.00 – Kalan Kultural íha Tasi-Tolu
20.30 - 22.00 – Cocktail ba konvidadu
22.00 - 23.00 – Resesaun Estadu ba Xefe Estadu no Xefe Delegasuan íha Palásiu Presidente Nicolau Lobato
23.30 - Serimónia inagurasaun ba Prezidente Eleitu RDTL íha Tasi-Tolu

III. Serimónia Hasa´é Bandeira Nasional

07.00 – Entrada Formasaun Parada
07.20 – Formasaun Parada preparadu ona
07.25 – Konvidadu sira hahu to´o
07.30 – SE Prezidente Supremu Tribunal Justisa, Cláudio Ximenes, to´o ba fatin
07.30 – SE Primeiru Ministru RDTL, Kay Rala Xanana Gusmão, to´ó ba fatin
07.35 – SE Prezidente Parlamentu Nasional RDTL, Fernando Lasama de Araújo, to´o fatin
07.40 – SE Prezidente Repúblika Portugal, Prof. Anibal Cavaco Silva, to´o ba fatin
07.45 – SE Governadora Jeral Austrália, Ms. Quentin Bryce, AC, CVO, to´o ba fatin
07.50 – SE Prezidente Repúblika Indonézia, Susilo Bambang Yudhoyono, to´o ba fatin
07.55 – SE Governador Jeral Nova Zelándia, Lt Gen Rt Hon Sir Jerry Mateparae no SE Governador Jeral Tuvalo, Iakoba Italeli, GCMG, to´o ba fatin
08.00 – SE Prezidente RDTL, Taur Matan Ruak, to´o ba fatin
08h00 – Seremónia hahu

– Salut ba Prezidente Demokrátiku Repúbliku Timor-Leste husi Forsas Armadas
– Inspesaun tropa husi Prezidente Demokrátiku Repúbliku Timor-Leste
– Hasa´é Bandeira Nasional
– Silénsiu minutu ida ba fo onra ba Asswa´in matebian sira
– Diskursu husi Prezidente Repúblika Demokrátika Timor-Leste
– Parade husi Forsas Armadas la´o liu husi Podium Prezidensial Armed Forces
– Seremónia remata.

IV. Serimónia Hatun Bandeira Nasional

16h00 – Hatun Bandeira Nasional